Persberichten kunnen crisis GGZ Delfland niet bezweren​

GGZ Delfland verkeert in een crisis. De kranten en zorgmedia staan er vol mee. De critici van GGZ Delfland praten met journalisten, meestal op voorwaarde van anonimiteit, en lekken interne stukken. De zorgverlening zou ondermaats zijn, medewerkers  worden geïntimideerd, de voorzitter van de raad van bestuur is na negen maanden al weer vertrokken, psychiaters komen en gaan, er is aangifte gedaan tegen een bestuurslid. De raad van toezicht van GGZ Delfland ontkent alle aantijgingen.

 

 

 

Wegduikende bestuurders

Maar de voorzitter van de raad, die verantwoordelijk is voor de gang van zaken, laat zich niet zien. Hij communiceert via persberichten en laat de woordvoerder het vuile werk opknappen. Dat werkt niet. Het is niet geloofwaardig. De media hebben geen respect voor wegduiken bestuurders. Zij gaan slechts dieper graven. En boze psychiaters zullen hun mond niet houden.

Psychiaters stappen massaal op

Het is goed mis bij GGZ Delfland. De raad van bestuur brengt de kwaliteit van de zorg in gevaar, zo hebben negen psychiaters geschreven in een brief aan de raad van toezicht. Van de oorspronkelijk dertig psychiaters zijn er volgens NRC Handelsblad De medische staf zou het eens zijn met de harde kritiek van de psychiaters op de raad van bestuur. Afdelingen moeten mogelijk worden gesloten. De  (IGZ) noemt de .

Vergaderen in de 'war room'

De bestuurders van GGZ Delfland zijn waarschijnlijk hard aan het vergaderen in de ‘war room’. Maar voor de buitenwacht is niet helder wat zij doen. De woordvoerder laat weten wat dat er wordt gereorganiseerd. Er verdwijnen banen, daarom is er onrust. De kwaliteit van de zorg is volgens hem niet in het geding. Het gaat om ‘roddels, geruchten en valse beschuldigingen door anonieme bronnen’, zo schrijft hij in .

GGZ Delfland is gesloten boek

Meer wordt er niet gecommuniceerd. GGZ Delfland zit potdicht. Waarom de reorganisatie nodig is, wordt niet verteld. Waar de instelling naar toe wil wordt niet duidelijk op de website. De  zijn niet bijster origineel. Ongeïnspireerd heet het dat men zorg ‘zo dicht mogelijk’ bij de cliënt aanbiedt, ‘op de meest efficiënte wijze’. Kernwaarden ontbreken. Wanneer kernwaarden worden gedragen door de medewerkers en nageleefd hebben ze heel veel zin.

Interne communicatie

Wat volgens het bestuur van GGZ Delfland wèl beter moet is de interne communicatie. Alle andere beschuldigingen zouden niet worden niet gestaafd door twee externe onderzoeken. Terwijl de psychiaters zeggen harde bewijzen te hebben dat er wel degelijk is aangezet tot het . Het Openbaar Ministerie (OM) doet daar onderzoek naar.

GGZ Delfland 'bezorgd over conflict'

Onder kop ‘’ wordt vrijdag 25 september in een persbericht opnieuw alles ontkend door GGZ Delfland. Er zou geen sprake zijn van collectief ontslag van psychiaters. En de IGZ zou niet hebben geconstateerd dat de zorg ondermaats is. De IGZ maakt zich alleen zorgen, aldus het persbericht, over het conflict tussen de psychiaters. Op de werkvloer zou men de beschuldigingen ook onterecht vinden.

Persbericht inhoudelijk leeg

Inhoudelijk wordt verder nergens op ingegaan. Het persbericht hekelt de manier van communiceren van de psychiaters, die is schadelijk voor GGZ Delfland. En  ook. Bestuur en medewerkers komen zelf niet aan het woord.

Reputatieschade GGZ Delfland

Al met al zijn de (ex-)psychiaters zijn er de afgelopen periode in geslaagd de reputatie van GGZ Delfland en zijn bestuurders grondig te beschadigen. Kranten, vakbladen en internet staan vol met hun beschuldigingen. Maar de bestuurders houden de kaken stevig op elkaar. Opmerkelijk is dat de raad van toezicht  zelfs geen poging onderneemt het beeld te doen kantelen. De raad, onder voorzitterschap van , directeur van , is volledig onzichtbaar.

Vertrouwen in GGZ Delfland verdwijnt

Het gaat om vertrouwen. Dat komt te voet, en gaat te paard. Het GGZ Delfland-paard is op hol geslagen.

Negatieve spiraal

Als de ramen niet open gaan, als er geen frisse wind gaat waaien, zal  het in zichzelf gekeerde GGZ Delfland het nog heel erg moeilijk krijgen. Patiënten blijven weg, de inkomsten dalen en het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt een heel karwei, omdat de berichten na even googelen erg negatief zijn.

'Toon bestuurlijke moed, kantel het beeld'

Er is er maar één die daar wat aan kan doen en dat in Martin van Pernis. Hij moet bestuurlijke moed tonen en pal voor GGZ Delfland gaan staan. Geef een aantal interviews, een persconferentie. Kom uit de ontkenningsfase, wees niet verongelijkt over de manier waarop de psychiaters aan de bel hebben getrokken. Maak als verantwoordelijk bestuurder duidelijk wat er aan de hand is. Wees open. Geef zaken die fout zijn gegaan toe. Leg uit dat er een cultuuromslag nodig is bij GGZ Delfland, dat er uitstekende professionals werken maar dat zij ook moeten  kunnen worden aangesproken. Vertel dat de reorganisatie hard nodig is, dat er jammer genoeg medewerkers uit moeten. Maar dat het moet omdat GGZ Delfland anders niet gezond wordt. Laat zien waar GGZ Delfland over vijf of tien jaar wil zijn. Zo kan het beeld worden gekanteld en kan worden begonnen met het vernieuwen van GGZ Delfland. Dat lukt niet met een persbericht.