Ramkoers Orde vergroot imagoprobleem specialisten​

Vrij gevestigde specialisten maken ruzie over geld. Ze zijn boos op de minister. In deze tijden waarin het ‘klantdenken’ weer centraal staat, worden patiënten mogelijk de dupe van acties van specialisten die vinden dat hun uurtarief ten onrechte lager wordt. Zij raken daardoor ‘gedemotiveerd’ en dreigen met weekenddiensten en wachtlijsten.

 

 

 

Zakkenvullers en geldwolven

De manier waarop deze specialisten communiceren bevestigt slechts het bestaande beeld van. Luister nog eens naar de harde woorden van een radioloog als  bij  en kijk naar zijn lichaamstaal: overtuigd van het eigen gelijk, niet-empathisch, verongelijkt. En verre van transparant. Winstdelingen van zes ton zijn geen uitzondering bij ondersteuners als Sanders. Hij profiteert van een maas in de wet, zijn werktijden zijn redelijk en zijn verantwoordelijkheid is beperkt. Onterecht ontvangen geld teruggeven? Over mijn lijk!

Boomerang van Van der Ham

Dezer dagen komen de van de woordvoerder van de boze specialisten, Orde-voorzitter , als een boomerang bij hem terug. Want het is crisis, iedereen moet inleveren, dus waarom de specialisten niet? Specialisten moeten eerst eens naar zichzelf kijken en niet zo zeuren. Dat is de teneur van de reacties. De financiële crisis is in dat opzicht een blessing in disguise voor minister Klink van VWS.

Risico

De Nederlandse bevolking begrijpt goed dat het verhaal van de vrij gevestigde specialisten niet helemaal klopt. Want vrij gevestigde specialisten zeggen dat ze ondernemers zijn, maar zij lopen vrijwel geen risico. Het meeste risico ligt bij de ziekenhuizen, waarvan de besturen zich volgens deze specialisten niet mogen bemoeien met de kwaliteit van hun werk.

Weggegooid geld

Het kan best zijn dat de boze specialisten nog een keer gelijk krijgen van. Maar de ramkoers die zij hebben ingezet zal de beeldvorming slechts verder verslechteren. Advertenties van de  om dat negatieve beeld te kantelen zijn weggegooid geld. En de met de Orde samenwerkende Stichting Bezorgd, die de meest radicale specialisten lijkt te vertegenwoordigen, maakt het er met  in de wakkere krant en op de eigen website niet beter op.

Interne crisis

En Orde-voorzitter Van der Ham zit in een lastige spagaat. Want de Orde vertegenwoordigt bijvoorbeeld ook  zijn bij academische ziekenhuizen. Zij vinden dat de Orde zelf de  en microbiologen die hebben geprofiteerd van de mazen had moeten aanpakken. Nu worden volgens hen hardwerkende specialisten die primaire zorg verlenen de dupe. Er gaan in deze groep stemmen op om uit de Orde te stappen, omdat zij zich niet langer vertegenwoordigd weten. Dan heb je er zomaar een interne crisis bij.