Zorgboer faalt in crisiscommunicatie​

Hoe kleiner de instelling in de zorg, des te slechter de communicatie. Die conclusie kan de Zembla- kijker wel trekken na de uitzending over misstanden op zorgboerderijen.

 

 

 

'Zorgboer' zonder opleiding

Zembla toont aan hoe mensen met een beperking op zorgboerderijen worden gedrogeerd en opgesloten en niet de dagopvang krijgen waar ze recht op hebben. De zorgboeren hebben geen enkele opleiding (‘Een bordje aan de muur timmeren en ik ben zorgboer!’), lijken het vooral voor het geld te doen en er is geen toezicht.

Belabberde communicatie

In de -uitzending is bij de zorgboeren geen sprake van empathie. Een zin als ‘we vinden het heel erg wat sommige van onze klanten vertellen’ krijgt men niet over de lippen. Laat staat dat er  sprake is van transparantie. Directies van zorgboerderijen weigeren antwoord te geven op kritische vragen van journalisten. Of men ontkent alles en geeft  ‘de media’ de schuld. Bewoners, ouders en journalisten worden geïntimideerd. Met deze crisiscommunicatie  belanden de zorgboeren van de regen in de drup. 

Beeldvorming

Piet Brongers, lid van de raad van commissarissen en tevens woordvoerder van Zorghoeve Diogenes BV, laat een dag na de Zembla-uitzending weten dat de berichtgeving in ‘de media’ . Maar omdat er zo veel verschillende media zijn moet je man en paard noemen zijn om negatieve beeldvorming te corrigeren.

Waarheidsvinding

In de Zembla-uitzending intimideert Brongers de verslaggeefster door te stellen dat zij niet aan waarheidsvinding doet, terwijl de tv-kijker met eigen ogen ziet dat zij op dat moment juist  wederhoor pleegt. Even verder verklaart Brongers zelf niet aan waarheidsvinding te hebben gedaan. Dat is vreemd voor een lid van een Raad van Commissarissen die ingrijpt door een interim-manager aan te stellen en de directie tijdelijk naar huis te sturen.

Directie bezit alle zeggenschap

Maar Brongers geeft op één punt wel toe: hij heeft het niet voor het zeggen. Dat is de directie, want die bezit alle aandelen in .

Bagatelliserende mediator

Wat zou er trouwens zijn gebeurd met mediator Van Maren, die vorig jaar de klachten van klanten van Zorghoeve Diogenes behandelde en tevens de media te woord stond? Van Maren bagatelliseerde de berichtgeving over het opleggen van lijfstraffen aan bewoners en de verhalen over het poetsen van vloeren met tandenborstels. De camera ‘was op de verkeerde gericht’,  een jaar geleden.

'Incidenten'

Deze communicatiestrategie, hoewel niet effectief, is een jaar later als Zembla  opnieuw aandacht besteedt aan Diogenes, niet verlaten. Volgens commissaris Brongers kloppen de feiten niet en gaat het slechts om ‘incidenten’. Brongers zegt in Zembla brutaal dat ‘men maar naar de rechter moet gaan’ als er klachten zijn. Dat kan ouders of Stichting Zorgcontact Drenthe op het idee brengen een civiele procedure te beginnen, voor zover dat niet al gebeurt.  

Strafrechtelijke vervolging

Het Openbaar Ministerie gaat de directie van Diogenes mogelijk strafrechtelijk vervolgen. Zestien ouders van gehandicapte bewoners hebben eind vorig jaar gedaan wegens intimidatie, mishandelingen, bedreigingen en financiële .

Zorghoeve verandert niet

Als de crisiscommunicatie van woordvoerder Brongers iets aantoont, dan is het dat er weinig zal  veranderen bij Zorghoeve Diogenes.

Zand in de ogen gestrooid?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die Brongers nog een laatste kans heeft gegeven, zal zich na de uitzending van Zembla achter de oren hebben gekrabt.  Hebben wij ons zand in de ogen laten strooien, zijn we te soft geweest? Hadden we de zorgboerderij niet moeten sluiten? Want ook bij het tweede bezoek van de IGZ aan Diogenes  tot zeer hoog.

Reputatie inspectie

De nieuwe klachten over Diogenes die na de  binnenkomen zijn slecht voor de reputatie van de Inspectie. Intussen is er van het goede imago van de zorgboerderijen met hun idealistische boeren niet veel meer over.